Loveramics

Köp
  • från 159,00 kr

OBS! Pris inkl. tillhörande fat (För Brewers ingår ej fat) OBS!


Hong Kong-baserade Loveramics stod för kopparna under 2020 års världsmästerskap i latteart. De är följdaktligen SCA-godkända och håller mycket hög kvalitet lämplig för kommersiellt bruk. Godset bränns i 1300grader celsius.